2007 World Rowing Under 23 Championships

Coaches coaching

Coaches coaching

Noel Donaldson, Phil Bourguignon, Zoltan Shepherd & John Driessen